O.Graf

WYLICZA AZYMUT I DYSTANS ORAZ POKAZUJE NA ZDJĘCIU

Wersja testowa

JEŻELI ZNAM DWA PUNKTY

To musi być podane
(na potrzeby skalowania):
WYNIKI:
Tu stoję (P1):

Szerokość zdjęcia liczona od lewej krawędzi: (px) Rozdzielczość:

Punkt orientacyjny w oddali 2:

Oraz jego piksele od lewej krawędzi: (px)
Wynik względem P1:
,
Punkt orientacyjny w oddali 3:

Oraz jego piksele od lewej krawędzi: (px)
Wynik względem P1:
,

Dodatkowy punkt ze współrzędnych:
Punkt dodatkowy:

Wynik względem P1:
,

Lub wybieram metodę z jednym punktem:

Wzór Haversine'a pozwala wyznaczyć odległość na sferze między dwoma punktami na podstawie ich długości i szerokości geograficznych.

a = sin²(Δφ/2) + cosφ1·cosφ2 · sin²(Δλ/2)

d = 2 · atan2(√a, √(a-1))
Azymut jest kątem mierzonym z równania:

θ = atan2( sin Δλ ⋅ cos φ2 , cos φ1 ⋅ sin φ2 − sin φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ )

gdzie:
φ1,λ1 jest punktem startowym, φ2,λ2 jest punktem końcowym (Δλ jest różnicą długości geograficznej).
wg obliczeń udostępnionych przez Chrisa Venessa na licencji - MIT Licence
Jeżeli znasz dwa punkty

(metoda wyznaczaia punktów na zdjęciu).

Zawiera wyjątek!

Metoda obarczona jest błędem w kierunku dokładnie północnym N,

tzn. kiedy na zdjęciu zarejestrowany jest azymut 360°(0°)

i do obliczeń wstawiamy równocześnie wartości powyżej 0° i poniżej 360°.

X:
Y: