Pracuj z OGrafem

2 punkty orientacyjne:

Metoda bardziej dokładna. Obliczenia wykonywane są na podstawie współrzędnych geograficznych 2 znanych punktów, które trzeba podać samemu z dużą precyzją (od tego zależy dokładność pozostałych obliczeń). Narzędzie wylicza azymuty oraz odległości wskazanch punktów, nanosi kierunkowe linie na mapę topograficzną, oraz ostatecznie generuje obrazek ktory można nałożyć na zdjęcie.

To musi być podane
(na potrzeby skalowania):

WYNIKI:

Tu stoję (P1):

Szerokość zdjęcia liczona od lewej krawędzi:

(px)

Rozdzielczość:

Punkt orientacyjny w oddali 2:

Oraz jego piksele od lewej krawędzi:

(px)

Wynik względem P1:


,

Punkt orientacyjny w oddali 3:

Oraz jego piksele od lewej krawędzi:

(px)

Wynik względem P1:


,

Dodatkowy punkt ze współrzędnych:

Punkt dodatkowy:Wynik względem P1:


,

X:
Y:

Zawiera wyjątek!

Metoda obarczona jest błędem w kierunku dokładnie północnym N, tzn. kiedy na zdjęciu zarejestrowany jest azymut 360°(0°) i do obliczeń wstawiamy równocześnie wartości powyżej 0° i poniżej 360°.