O.Graf

KALKULATOR AZYMUTÓW I ODLEGŁOŚCI

Ze współrzędnych geograficznych

KALKULATOR AZYMUTU I DYSTANSU

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: WYNIKI:

Tu jestem (P1):

Punkt 2:

,

Punkt 3:

,


Wzór Haversine'a pozwala wyznaczyć odległość na sferze między dwoma punktami na podstawie ich długości i szerokości geograficznych.

a = sin²(Δφ/2) + cosφ1·cosφ2 · sin²(Δλ/2)

d = 2 · atan2(√a, √(a-1))


Azymut jest kątem mierzonym z równania:

θ = atan2( sin Δλ ⋅ cos φ2 , cos φ1 ⋅ sin φ2 − sin φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ )


gdzie:
φ1,λ1 jest punktem startowym, φ2,λ2 jest punktem końcowym (Δλ jest różnicą długości geograficznej).
wg obliczeń udostępnionych przez Chrisa Venessa na licencji - MIT Licence