Pracuj z OGrafem

Kalkulator azymutów i odległości

OGraf bazuje na współrzędnych geograficznych, które wprowadzam do formularzy. Wylicza azymuty oraz dystanse i nanosi na mapę linie pomiędzy wyznaczonymi punktami. Obsługa jest raczej intuicyjna i nie wymaga szczegółowego komentarza.

Mapka daje się powiększyć do wielkości całego ekranu. Po kliknięciu lewym klawiszem myszki na mapce pojawią się współrzędne geograficzne, które można skopiować i wkleić do kalkulatora.

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE:

WYNIKI:

Tu jestem (P1):

Punkt 2:

,

Punkt 3:

,

Poniżej zamieszczam wzory na krórych bazowałem przy obliczeniach w kalkulatorze. OGRAF korzysta ze skryptów udostępnionych przez Chrisa Venessa więc czuję się zobowiązany i podaję linka do strony autora. Obliczenia i skrypty Chrisa Venessa dają dużo więcej możliwości w OGRAFIE wykorzystałem jednak tylko niekróre z nich.

Wzór Haversine'a

pozwala wyznaczyć odległość na sferze między dwoma punktami na podstawie ich długości i szerokości geograficznych.

a = sin²(Δφ/2) + cosφ1·cosφ2 · sin²(Δλ/2)

d = 2 · atan2(√a, √(a-1))

Azymut jest kątem mierzonym z równania:

θ = atan2( sin Δλ ⋅ cos φ2 , cos φ1 ⋅ sin φ2 − sin φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ )

gdzie:

φ1,λ1 jest punktem startowym, φ2,λ2 jest punktem końcowym (Δλ jest różnicą długości geograficznej).